Oferte de parteneriat

Următoarele organizaţii din Europa intenţionează să depună sau să fie parteneri în proiecte de cooperare finanțate prin intermediul Subprogramului Cultura, pentru licitația aferentă anului 2017. Dacă sunteţi interesaţi să participați într-unul sau mai multe dintre aceste proiecte, vă rugăm să le scrieţi direct persoanelor de contact indicate în fiecare propunere de mai jos:

Mediart International (Croația)
publicat la 14 noiembrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect de mai mică amploare în domeniul literaturii care să promoveze autorii de sex feminin.

Creative Laboratory of Contemporary Theatre – KRILA (Croația)
publicat la 14 noiembrie 2017
Scopul proiectului de mai mică amploare „Make a Move” constă în crearea unei structuri transnaționale durabile de co-creație și consolidarea capacităților operatorilor culturali europeni care activează în domeniul artelor spectacolului, în vederea creșterii vizibilității practicilor de teatru și a promovării rolului „Teatrului du geste” în patrimoniul cultural european imaterial.

K-Deleite 2016 SL (Spania)
publicat la 14 noiembrie 2017
“GastroZirkus” este un proiect care propune consolidarea capacităților artiștilor contemporani de circ și cooperarea transfrontalieră dintre aceștia și tineri bucătari șefi și echipele lor.

Europa InCanto (Italia)
publicat la 13 noiembrie 2017
Sunt în căutare de parteneri pentru un proiect de mai mare amploare care urmărește crearea unei rețele de teatre și centre de cultură europene care, printr-o strânsă colaborare cu sectorul educațional (în special cu școlile), va stimula dezvoltarea publicului, educând noile generații să cunoască și să aprecieze mai bine artele spectacolului.

Private Primary School Tvrdjava (Serbia)
publicat la 9 noiembrie 2017
Caută parteneri pentru proiectul „Small Town Stories” care cercetează modul în care școlile și patrimoniul ajung la elevi și îi fac să reflecte la problemele societății.

City Council of Šabac (Serbia)
publicat la 9 noiembrie 2017
Doresc să se implice în proiecte privind migrația involuntară, dezvoltarea publicului sau interpretarea patrimoniului în artele contemporane.

Museum of Republic of Srpska (Bosnia și Herțegovina)
publicat la 7 noiembrie 2017
Sunt în căutare de parteneri pentru un proiect multimedia digital în domeniul dansului, cântecelor și hainelor tradiționale care oferă o interpretare modernă a patrimoniului din diferite țări.

Telliskivi Creative City (Estonia)
publicat la 7 noiembrie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte implementate de organizații din domeniile patrimoniului cultural, gastronomiei, artelor vizuale, artelor spectacolului și educației.

National Historical Museum (Albania)
publicat la 6 noiembrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul educației și al patrimoniului cultural.

Diputación Provincial de Teruel (Spania)
publicat la 6 noiembrie 2017
Sunt în căutarea unor parteneri cu experiență în gestionarea hub-urilor creative pentru un proiect care își propune să fie un activator și un catalizator al patrimoniului cinematografic suprarealist și să promoveze, prin intermediul rețelelor de hub-uri creative, influența acestuia asupra artelor contemporane.

Plasencia Council (Spania)
publicat la 6 noiembrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect de cooperare din Categoria III care își propune să promoveze patrimoniul cultural european prin intermediul muzicii, dansului și gastronomiei.

Zemun Small Art Center (Serbia)
publicat la 3 noiembrie 2017
Caută parteneri în rândul organizațiilor culturale și al agențiilor de stat și organismelor anticorupție, pentru un proiect care își propune crearea unei platforme interdisciplinare de luptă împotriva corupției folosind cercetarea artistică și muzeologia contemporană.

FARIS Kalamata Municipality Beneficiary Organisation (Grecia)
publicat la 3 noiembrie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte în domeniul muzicii și dansului.

Selina Productions S.A. (Grecia)
publicat la 1 noiembrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect care își propune să reunească organizații din domeniul muzicii și al artelor plastice care să creeze și să prezinte opere contemporane inspirate dintr-un text biblic, Apocalipsa Sfântului Ioan.

Rijeka 2020 llc (Croația)
publicat la 30 octombrie 2017
Organizația a fost înființată în anul 2016 de către municipalitatea Rijeka și conducerea cantonului Primorje-Gorski Kotar în scopul coordonării strategiilor operaționale, de programare și de comunicare ale proiectului Rijeka Capitală Europeană a Culturii 2020. Organizația caută parteneri în rândul universităților și asociațiilor și organizațiilor culturale pentru un proiect în domeniile: patrimoniu intangibil, muzică, design și multimedia.

Institute for the Protection of Cultural Heritage in Kraljevo (Serbia)
publicat la 25 octombrie 2017
Caută parteneri în rândul organizațiilor și instituțiilor pentru protecția patrimoniului, administrațiilor locale, organizațiilor din domeniul IT și asociațiilor sportive, pentru un proiect privind interpretarea patrimoniului cultural și creșterea gradului de conștientizare a importanței acestuia ca resursă a spațiului comun al Uniunii Europene.

Pro Media Production (Serbia)
publicat la 25 octombrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial în domeniul culturii a membrilor comunității LGBT.

City Council Ourense (Spania)
publicat la 24 octombrie 2017
Dorește să fie partener în proiecte în domeniul industriilor creative și al programelor de management cultural.

Purchena Public Library and Youth Information Office (Spania)
publicat la 17 octombrie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte în domeiul literaturii și cărții.

Revenue Promotion Ltd (Ucraina)
publicat la 16 octombrie 2017
Compania organizează spectacole de teatru în spații neconvenționale. Organizația caută parteneri în rândul centrelor culturale, teatrelor, companiilor de divertisment cu experiență în organizarea și participarea la proiecte teatrale pentru un proiect în domeniul artelor spectacolului.

DAH Theatre International (Serbia)
publicat la 11 octombrie 2017
Caută parteri în rândul universităților, a organizațiilor din domeniul patrimoniului cultural, arheologiei, teatrului, new media și audiovizualului pentru un proiect de cooperare din categoria III (Proiecte dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural 2018).

Galería Max Estrella (Spania)
publicat la 11 octombrie 2017
Doresc să se implice, în calitate de lider sau parteneri, în proiecte din sfera patrimoniului cultural și creației artistice contemporane / a dezvoltării publicului / a noilor modele de afaceri.

Natural History Museum in Belgrade (Serbia)
publicat la 10 octombrie 2017
Caută parteneri și o organizație care dorește să fie lider pentru un proiect de cooperare cu titlul „Museum in the yard: indigenous varieties of Europe”. Inițiativa se va dezvolta pe baza lucrului cu comunitățile și vizează crearea de noi modele de afaceri. Sunt aduse împreună într-o abordare interdisciplinară cultura, agricultura, biologia, economia creativă, etnologia și alte domenii.

Cyprus Theatre Museum (Cipru)
publicat la 5 octombrie 2017
Muzeul dorește să fie partener în proiecte coordonate de alte muzee, de instituții de conservare a patrimoniului cultural sau de teatre.

POLIN Museum of the History of Polish Jews (Polonia)
publicat la 4 octombrie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte culturale și educaționale, precum și în proiecte de dezvoltare a publicului.

First Fortnight (Irlanda)
publicat la 28 septembrie 2017
Caută organizații partenere active în domeniul sănătății mintale, care să aibă experiență în organizarea de festivaluri și evenimente culturale sau care folosesc arta ca mijloc curativ, pentru un proiect de cooperare europeană.

UK „Parobrod”
 (Serbia)
publicat la 28 septembrie 2017
Dorește să fie partener într-un proiect de cooperare europeană, categoria 3 (dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural 2018), care propune activități în domeniile: patrimoniu cultural, arte vizuale, muzică, artă stradală, performance, pop culture, educație.

Musicamera
 (Portugalia)
publicat la 27 septembrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect de cooperare europeană de mai mică amploare care conectează o serie de tematici precum: muzica, migrația, compoziția, lucrul cu comunitățile, siturile istorice, adaptarea la noile tehnologii.

Social Cooperative Emterprise Cinesthesia (Grecia)
publicat la 25 septembrie 2017
Caută parteneri din domeniul artei, arhitecturii, patrimoniului digital, noilor tehnologii și științelor umaniste, pentru un proiect de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018.

Association of historic Towns of Slovenia
publicat la 25 septembrie 2017
Caută parteneri pentru un proiect de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018.

Starlight Entertainment (Ucraina)
publicat la 21 septembrie 2017
Compania produce spectacole de teatru, organizează festivaluri, concerte și alte evenimente de divertisment. Organizația dorește să implementeze un proiect în domeniul patrimoniului, teatrului, artelor spectacolului, dansului, muzicii, artelor vizuale, dezvoltării publicului.

Miniatura City Theatre (Polonia)
publicat la 21 septembrie 2017
Doresc să fie parteneri într-un proiect inovator, axat pe dezvoltarea publicului și dedicat copiilor, tinerilor sau familiilor.

Music Opera Theater Organization (Serbia)
publicat la 21 septembrie 2017
Ideea de proiect vizează sprijinirea tinerilor artiști din domeniul operei și teatrului prin organizarea unei școli de vară, a unor cursuri de masterat și a unei producții de operă.

Serbian Literaty Society (Serbia)
publicat la 21 septembrie 2017
Caută parteneri în rândul asociațiilor de scriitori, sindicatelor și altor organizații care susțin drepturile scriitorilor pentru un proiect în domeniul literaturii și a îmbunătățirii poziției scriitorilor.

Municipality of Tripolis (Grecia)
publicat la 20 septembrie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte care identifică și testează noi soluții legate de dezvoltarea durabilă la nivel urban și rural. Sunt interesați cu precădere de teme precum: locurile de muncă și abilitățile în economia locală, învățarea pe tot parcursul vieții, economie circulară.

GAP Artistic Agency Community Enterprise Ltd. (Polonia)
publicat la 15 septembrie 2017
Doresc să se implice, în calitate de parteneri, în proiecte în domeniul muzicii, artelor plastice, teatrului, industriilor creative, educației culturale.

Center for Culture and Education Bozidarac (Serbia)
publicat la 15 septembrie 2017
Doresc să fie parteneri într-un proiect privind învățarea pe tot parcursul vieții. În cadrul acestui proiect, Center for Culture and Education Bozidarac doresc să dezvolte cursuri în domeniul industriilor creative.

Le Monde des Possibles (Belgia)
publicat la 14 septembrie 2017
Organizația este un centru de formare pentru refugiați. Propunere de proiect vizează crearea unei structuri de cooperare culturală europeană care să sprijine dezvoltarea unui mediu european favorabil pentru tinerii migranți.

CUMEDIAE (Belgia)
publicat la 13 septembrie 2017
Caută parteneri în pentru proiecte care abordează moștenirea evreiască și urmele sale în peisajul urban european, prin fotografia artistică și utilizarea realității virtuale/augmentate.

FACTS (Serbia)
publicat la 12 septembrie 2017
Organizația activează în sectorul designului vestimentar și dorește să fie parteneră în proiecte în acest domeniu.

Southampton Solent Univeristy (Marea Britanie)
publicat la 8 septembrie 2017
Dorește să fie partener într-un proiect de cooperare de mai mică sau de mai mare amploare care vizează unul dintre domeniile: comunicare vizuală (inclusiv design grafic), arte grafice, arte digitale, modă, arhitectură sau patrimoniu.

Association of Cultural Heritage Education in Finland
publicat la 8 septembrie 2017
Organizația caută parteneri cu experiență de lucru cu școlile la nivel național sau parteneri cu expertiză în domeniul cercetării culturale pentru realizarea unui proiect de cooperare în cadrul apelului special dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.

Fortress of Culture Sibenik (Croația)
publicat la 23 august 2017
Organizația dorește să fie partener într-un proiect de cooperare în cadrul licitației dedicată proiectelor de cooperare cu tema Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. Printre altele, proiectul ar trebui să contribuie la dezvoltarea publicului, îmbunătățirea accesului publicului larg la monumentele istorice, promovarea unor modalități inovatoare de utilizare a monumentelor istorice, întărirea sentimentului de identitate europeană etc.

Culture and sports Association PAOK (Cipru)
publicat la 7 august 2017
Doresc să fie parteneri într-un proiect de mai mică amploare în domeniul patrimoniului cultural. Organizația urmărește implicarea tinerilor în activități culturale și sportive.

AFESMO (Spania)
publicat la 21 iulie 2017
AFESMO este o organizație non-profit care sprijină persoanele cu boli mintale și rudele acestora. Organizația dorește să fie parteneră în proiecte care sprijină participarea persoanelor cu boli mintale la activități culturale.

Laterna Magica Nonprofit Kft. (Ungaria)
publicat la 14 iulie 2017
Caută parteneri în rândul instituțiilor de învățământ, muzeelor și ONG-urilor pentru un proiect în domeniul fotografiei și patrimoniului cultural intangibil.

Riga Photography Biennial (Letonia)
publicat la 7 iulie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte în domeniul artei contemporane, fotografiei și educației.

Croatian cluster of competitiveness of creative and cultural industries (Croația)
publicat la 3 iulie 2017
Caută parteneri din rândul ONG-urilor și instituțiilor publice pentru un proiect în domeniul patrimoniului.

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (Spania)
publicat la 6 iunie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte care vizează inovația în bibliotecile publice și identificarea, diseminarea și promovarea colecțiilor de patrimoniu bibliografic.

Heartefact Fond (Serbia)
publicat la 29 mai 2017
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul artelor spectacolului și new media art. Sunt interesați și de postura de parteneri în proiecte centrate pe domeniile enunțate anterior.

The Memorial park “Kragujevacki oktobar” (Serbia)
publicat la 22 mai 2017
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul artelor spectacolului, patrimoniului cultural, artelor vizuale, realizării de studii anti-război și comunicării.

The Faculty of Fine Arts in Belgrade (Serbia)
publicat la 22 mai 2017
Caută parteneri pentru un proiect de cooperare în domeniul patrimoniului, artelor vizuale și digitalizării.

FILAF (International of Art book and Film Festival and FILAF Artbook Fair) (Franța)
publicat la 17 mai 2017
Caută parteneri în rândul editurilor, muzeelor, centrelor și galeriilor de artă pentru crearea unei federații care să reunească toți actorii implicați în realizarea publicațiilor de artă.

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Italia)
publicat la 5 mai 2017
Caută parteneri în rândul universităților, teatrelor, centrelor culturale, grupurilor de muzică și dans și ONG-urilor, interesate să investigheze schimbările apărute în societatea noastră și în orașele europene (concentrându-se în special pe relația dintre vechii și noii cetățeni).

Tbilisi Z. Paliashvili Opera and Ballet State Theatre (Georgia)
publicat la 5 mai 2017
Doresc să se implice în proiecte în domeniul muzicii, artelor spectacolului sai interdisciplinare.

Subdirectorate General for Library Coordination (Spania)
publicat la 7 aprilie 2017
Structura face parte din Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania și se ocupă de cooperarea dintre bibliotecile publice.  Vor să fie parteneri în orice proiect propus de o altă organizație, care abordează inovarea în bibliotecile publice și în alte tipuri de instituții culturale.

Conseil Departemental de Seine-en-Marne (Franța)
publicat la 5 aprilie 2017
Caută parteneri (situri -monumente sau muzee; universități; școli; companii private, în special start-ups) pentru proiectul ”Living Labs”, care va regândi circuitele turistice ale muzeelor sau ale monumentelor istorice, astfel încât acestea să fie mai accesibile tuturor categoriilor de public.

Les Productions Cercle Bleu (Franța)
publicat la 5 aprilie 2017
Organizația caută parteneri (radiodifuzori, muzee, galerii, centre culturale, școli) pentru un proiect dedicat creșterii accesului la patrimoniu cultural.

ESPRONCEDA – Center for Art & Culture (Spania)
publicat la 21 martie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte în domeniul artei contemporane sau multidisciplinare.

Limerick Sings International Choral Festival (Irlanda)
publicat la 21 februarie 2017
Doresc să identifice coruri interesate să participe la edițiile 2017 sau 2018 ale festivalului pe care îl organizează la Limerick. Pe termen lung, doresc să dezvolte un proiect de cooperare împreună cu partenerii identificați.

Serbian Jewish Choral Society (Serbia)

publicat la 20 februarie 2017
Caută parteneri în rândul instituțiilor de învățământ, agențiilor guvernamentale și ONG-urilor pentru un proiect în domeniul muzicii, cercetării și educației.

Association of Citizens “Brewery Museum Georg Weifert” (Serbia)

publicat la 7 februarie 2017
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul patrimoniului industrial și turismului.

Centrum Kultury Wrocław-Zachód (Polonia)

publicat la 7 februarie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte în domeniile: literatură, festivaluri, literatură, muzică, dezvoltarea publicului, artele spectacolului, arte vizuale, dans, teatru.

Mission Louvre-Lens Tourisme – Pas-de-Calais Tourisme (Franța)

publicat la 20 ianuarie 2017
Caută parteneri în rândul agențiilor publice, organizațiilor din turism și cultură, administrației publice, agențiilor de dezvoltare economică, teritorială sau regională, sindicatelor și asociațiilor comerciale pentru un proiect în domeniul patrimoniului și al cetățeniei.

Slovenian chamber music theatre (Slovenia)

publicat la 20 ianuarie 2017
Caută parteneri pentru proiecte în domeniul muzicii de cameră și a operei pentru copii.

Strzelecki Ośrodek Kultury (Polonia)

publicat la 20 ianuarie 2017
Doresc să fie parteneri în proiecte în domeniul patrimoniului, filmului, fotografiei, muzicii, sculpturii, artelor spectacolului, artelor vizuale, dansului și teatrului.

ARHIVĂ

SURSA: http://www.europa-creativa.eu

FIA – Fii antreprenor acasă!

Logo_FIA 6 final

Român în Diaspora? Fii antreprenor acasă și dezvolta-ți propria afacere!

Știați că…facilitățile financiare reprezintă unul din principalele nevoi pentru întoarcerea în țară a românilor din străinătate? LSRS îți vine în ajutor!

CE?

Schema de antreprenoriat ’Diaspora Start-up’ este destinată românilor din diaspora care intenționează să lanseze o afacere în România. Prin proiectul ‘FIA- Fii antreprenor acasă’, românii din diaspora se pot reîntoarce în România pentru a-și valorifica abilitățile profesionale și antreprenoriale dobândite în străinătate. Alături de LSRS, la implementarea proiectului mai contribuie alți doi parteneri: OTP Consulting Romania și Camera de Comerț și Industrie a României.

DE CE?

Proiectul ‘FIA- Fii antreprenor acasă’ are ca obiectiv strategic promovarea întoarcerii in țară a românilor din diaspora prin oferirea unei alternative de carieră. Astfel, românii întorși din străinătate vor putea obține fonduri nerambursabile de pana la 40.000 de euro pentru înființarea propriei afaceri în România.

CUM?

Acest proiect se întinde pe o perioadă maximă de 36 de luni. În primele 12 luni, activitățile principale vizează informarea și promovarea acestui proiect în comunitățile de români din diaspora, urmând ca celor interesați sa li se ofere oportunitatea să participe la un training online în domeniul antreprenoriatului. Programul de formare antreprenorială va avea alocate cel puțin 40 de ore/cursant și va conține atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică. Participanții vor fi supuși la un test online, pentru a promova cursul. Din rândul participanților se vor selecta ulterior 22 de planuri de afaceri, înscrierile pentru obținerea finanțării urmându-se a se face abia după absolvirea cursurilor. A doua etapa a proiectului urmărește implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri europene, sub atenția mentorilor. În ultimele 6 luni ale proiectului se va derula un program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

CINE?

Persoanele interesate sa urmeze trainingul vor trebui sa îndeplinească o serie de condiții și să completeze câteva documente. ‘FIA- Fii antreprenor acasă’ vizează cetățenii români cu vârsta minimă de 18 ani, care locuiesc în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în mediul urban din România (cu excepția regiunii București – Ilfov).

Acest proiect reprezintă un stimulent important pentru viitorul tău și al României și așteptăm cât mai mulți participanți!

Mai multe informații și înscrieri preliminare aici.

 

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Contract POCU 89/3/7/107335

sursa:

FIA

 

Concurs al tinerilor actori – AUDITIE NATIONALA 2017

 

Durata de desfasurare : 24-26 noiembrie 2017

Tipul proiectului : concurs tineri actori

Locul de desfasurare : Bucuresti

Data limita de inscriere : 17 noiembrie

 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale“ împreună cu Teatrul Tineretului Metropolis din București organizează cea de-a V-a ediție a Audiției Naționale. Concursul este deschis tinerilor actori, absolvenților și studenților facultăților de teatru din țară.

Competiția este un prilej de afirmare la început de carieră artistică în teatru, de cunoaștere a colegilor de generație și de explorare a unor metode și tehnici de lucru pe care tinerii au șansa să le împărtășească.

 

Auditie Nationala 2017

 

Regulament

1. Audiția Națională se adresează tinerilor actori cu vârsta până în 35 de ani, studenților din anul III – Licență, anii I și II – Master, specializarea Actorie / Arta actorului și absolvenților facultăților de teatru din toată țara, de stat și private. Nu există condiții restrictive referitoare la statutul profesional.

2. Termenul limită pentru înscrieri este 17 noiembrie Candidații trebuie să trimită la adresa de e-mail auditie.nationala@unatc.ro, CV-ul și formularul de înscriere completat în format electronic. Formularul poate fi accesat aici: https://goo.gl/forms/RKtT6LQqJZMxojGA2

3. Pe data de 21 noiembrie, fiecare candidat va fi anunțat prin e-mail în privința zilei când este programat. Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică. Toți candidații înscriși vor participa la Audiția Națională care va avea loc în perioada 24 – 26 noiembrie la UNATC „I.L.Caragiale”, sala Ileana Berlogea.

4. La Audiția Națională, concurenții vor prezenta în fața juriului, un moment artistic de 10 minute (monolog, one man/woman show). Numele câștigătorilor vor fi anunțate pe data de 26 noiembrie, la scurt timp după încheierea concursului.

Se vor acorda șapte premii constând în roluri într-un proiect al Teatrului Metropolis, care va fi pus în scenă anul viitor.
Evenimentul Audiție Națională 2017, ediția a V-a este organizat de către UNATC „I.L.Caragiale” București cu sprijinul Teatrului Metropolis din București.